Uncategorized7 กลยุทธ์ในการเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส | NEXUS SYSTEM RESOURCES COMPANY LIMITED

July 6, 2020by NEXUS

วิกฤตเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกช่วงเวลาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งโควิด-19 ก็เป็นอีกหนึ่งวิกฤตที่ทำให้คนทั่วโลกต้องเรียนรู้และปรับตัว เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง  

แล้วเราจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้หรือไม่ ? 

ถ้าได้ เราจะทำได้อย่างไรบ้าง ? 

จากนิตยสารฟอร์บส์ (Forbes) ได้กล่าวถึง 7 กลยุทธ์ในการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสที่จะช่วยทำให้คุณก้าวข้ามวิกฤตและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้ตัวเองดังนี้ 

  1. มุ่งมั่นและโฟกัส : ถึงแม้ว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจจะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ความมุ่งมั่นและโฟกัสอยู่กับเป้าหมาย จะทำให้คุณก้าวผ่านวิกฤตด้วยการวางแผนและหากลยุทธ์ เพื่อให้คุณไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  2. พลังแห่งวิสัยทัศน์ : การมองการณ์ไกลไม่ใช่แค่เพียงการมองเห็นภาพเท่านั้น แต่รวมไปถึงการวางแผน ในขณะที่เราไม่อาจทราบได้ถึงขอบเขตของความเสียหายที่เกิดจากการระบาดใหญ่ครั้งนี้ แต่การวางแผนสำหรับการดำเนินงานในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยง อาจช่วยให้องค์กรง่ายต่อการบริหารจัดการทั้งก่อน ระหว่างและหลังวิกฤต 
  3. เรียนรู้เพื่อที่จะแก้ไข : สิ่งนี้จะช่วยให้คุณกำหนดกลยุทธ์ นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพื่อใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นั้น 
  4. ใช้ประโยชน์จากเวลา: แทนที่จะคิดว่าการระบาดใหญ่เป็นอุปสรรคสำหรับการดำเนินชีวิตของคุณ ให้มองว่ามันเป็นโอกาสที่คุณจะได้ใช้เวลาคิดสร้างกลยุทธ์ใหม่ หรือควรปรับให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างไร 
  5. เปลี่ยนแปลงเพื่อเติบโต : การเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนประตูสู่โลกแห่งการสร้างนวัตกรรม ซึ่งส่งผลให้เกิดการเติบโต สังเกตได้จากช่วงของการกักตัว ภาคธุรกิจต่างพยายามค้นหาวิธีการที่สามารถทำให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับตัวให้เข้ากับกระบวนการดิจิทัลและอื่น 
  6. ฝึกความเป็นปึกแผ่น : จากวิกฤตโควิด-19 ทำให้ทุกคนออกมาแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การมีทัศนคติเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันเช่นนี้นั้น ทำให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้ได้ 
  7. ออกจากเขตสบาย(comfort zone) : คำว่าวิกฤตสามารถมองได้สองมุมมอง: “อันตรายและ”โอกาสแต่แน่นอนว่าวิกฤตทำให้ทุกคนออกจากเขตความสบายของตัวเอง นำไปสู่การหากลยุทธ์ใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า  

มุมมองและวิธีที่คุณจะตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ครั้งนี้กลายเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับกาขับเคลื่อนธุรกิจ เนื่องจากวิกฤตส่งผลกระทบให้ภาคธุรกิจจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน และทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมเป็นโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เสมอ เพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณคือมองหาโอกาสในวิกฤตและปรับหาวิธีเพื่อให้ธุรกิจดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและเติบโตต่อไป 

 

หาท่านใดกำลังมองหาโอกาสในวิกฤต  

ห้ามพลาด 

เข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์หัวข้อฝ่าวิกฤต New Normal ไปกับ Cloud ERP ระดับโลก 

ลงทะเบียน : https://nexus-sr.com/en/register-webinar-nexcloud-erp/ 

 

อ้างอิง : https://www.forbes.com/sites/forbesbusinesscouncil/2020/05/04/7-ways-to-turn-crisis-into-opportunity/#7cb13f76cdd6 

Call Now
Map